#

CINE SUNTEM

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, persoană juridică de drept public, cu sediul administrativ situat în Bulevardul Elisabeta 47, sector 5, București, înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 336/2017 cu modificările și completările ulterioare, sprijină proiectele de interes public în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării active a persoanelor de vârsta a treia la viaţa comunităţii.

Centrul pentru Seniori al Municipiului București este organizat şi funcţionează în baza Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) a Regulamentului de Ordine Interioară (ROI), precum şi a celorlalte acte normative aplicabile în materie.

Centrul pentru Seniori al Municipiului București este finanţat din subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București, precum și din donații sau sponsorizări provenite de la persoane fizice și/sau juridice.

 

Abonare Newsletter

Contact

Mesaj de contact  • Bd. Basarabia nr. 37-39, intrarea D 113, etaj 1, sector 2, cod poștal  022103, București


  • Secretariat: 0217943260/ 0217944685

  • Comunicare si Relatia cu Presa: 0755045777

  • Relatii cu Publicul:0755 061878; 0755 061876; 0755 061874

  • Email:  contact@cs-mb.ro

Parteneri

#
#
#
#