#

ATRIBUţII GENERALE

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Centrul pentru Seniori al Municipiului București are următoarele atribuţii generale:

        - susţine şi finanţează proiecte de interes şi utilitate pentru persoanele de vârsta a treia realizate în parteneriat cu unităţi şi instituţii de învăţământ din Municipiul Bucureşti, structuri ale administraţiei publice locale şi centrale considerate relevante, organizaţii neguvernamentale interne, naţionale şi internaţionale;

        - încheie parteneriate cu persoane juridice (organizaţii neguvernamentale ş.a.) în scopul susţinerii, promovării şi valorificării programelor şi proiectelor de interes pentru seniori;

        - organizează şi susţine evenimente, competiţii, festivaluri şi manifestări educative, cultural – artistice, sociale, civice, ecologice şi de divertisment pentru seniori;

        - realizează proiecte şi activităţi privind cunoaşterea şi promovarea, culturii, religiei, tradiţiei,  şi valorilor locale;

        - urmărește implicarea activă a cât mai multor persoane vârstnice din București la activități sociale, culturale și de agrement.

Abonare Newsletter

Contact

Mesaj de contact  • Bd. Basarabia nr. 37-39, intrarea D 113, etaj 1, sector 2, cod poștal  022103, București


  • Secretariat: 0217943260/ 0217944685

  • Comunicare si Relatia cu Presa: 0755045777

  • Relatii cu Publicul:0755 061878; 0755 061876; 0755 061874

  • Email:  contact@cs-mb.ro

Parteneri

#
#
#
#